Πελματογράφημα: Τι είναι και ποια η σημασία του

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι μας αν στεκόμαστε ή αν βαδίζουμε με κάποια απόκλιση από το φυσιολογικό.

Σε κάποια νεαρά άτομα και αθλητές και με τη βοήθεια ειδικών ασκήσεων και κατάλληλων ορθωτικών πελμάτων υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης τέτοιων παρεκκλίσεων, αύξηση απόδοσης κινητικότητας και πρόληψης πολλών τραυματισμών και αθλητικών κακώσεων.

Τι είναι το πελματογράφημα;

Είναι μία παρακλινική εξέταση των κάτω άκρων. Το πελματογράφημα είναι ένας ειδικός τάπητας (δυναμοδάπεδο) με αισθητήρες πίεσης, πάνω στον οποίο μπορούμε να στεκόμαστε και να βαδίζουμε και με αυτόν τον τρόπο να αναλύσουμε την στάση και την βάδιση μας. Είναι ένα σύγχρονο σύστημα ψηφιακής απεικόνισης της ανατομικής μορφολογίας των πελμάτων και καταγραφής των πιέσεων που ασκούνται κατά την στάση αλλά και κατά την βάδιση πάνω σε  ειδική πλατφόρμα.

Το Πελματογράφημα και η σημασία του

Ο πελματογράφος είναι ένα μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας που μας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίζουμε τον τρόπο κατανομής των φορτίων οποιουδήποτε ανθρώπου και οποιασδήποτε ηλικίας άνω των δέκα ετών, είτε όταν αυτός στέκεται όρθιος, είτε όταν αυτός βαδίζει, είτε όταν τρέχει. Με το πελματογράφημα υπολογίζουμε τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα φορτία στα πέλματα και από εκεί μεταφέρονται στο έδαφος

α) Στατικά (ορθοστασία) και

β) Δυναμικά (βάδιση-τρέξιμο).

Η σημασία της κατανομής των φορτίων στα πέλματα είναι τεράστια γιατί μας απεικονίζει: 

Ανατομικές ανωμαλίες

Παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό

Κακές συνήθειες βάδισης

Αστάθειες

Παλιούς τραυματισμούς

Σημεία μεγάλης φόρτισης

Αντίθετα

Σημεία αποφυγής φόρτισηςΑφήστε μια απάντηση