Όροι εγγραφής – συμμετοχής ΠοδοσφαιριστήΌροι εγγραφής - συμμετοχής ποδοσφαιριστή στο SL BENFICA EXPERIENCE - Scouting and Evaluation - Lisbon Portugal 25-27 October 2018 (Football Player)

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

στο “SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation”
Lisbon Portugal 25-27 October 2018

Άρθρο 1. Εγγραφή

 1. Η εγγραφή του ποδοσφαιριστή στο SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation που διοργανώνει η Νew Sports Exelixis (Διοργανώτρια Αρχή), μπορεί να γίνει συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής στην σχετική ιστοσελίδα της Νew Sports Exelixis ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο και με την πραγματική καταβολή του απαιτούμενου τέλους εγγραφής (προκαταβολής).
 2. Με την εγγραφή του, ο συμμετέχων δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συμφωνεί με τους όρους και τους κανόνες της λειτουργίας του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation.
 3. Η Νew Sports Exelixis ως διοργανώτρια αρχή του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation, καθορίζει ποιες εγγραφές εγκρίνονται ή δεν γίνονται αποδεκτές, χωρίς να χρειάζεται να το αιτιολογήσει.
 4. Εάν τυχόν ο αριθμός των εγγραφών είναι πολύ χαμηλός, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί πάντα να αποφασίσει να ακυρώσει το SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation. Η ήδη καταβληθείσα προκαταβολή εγγραφής, απλά θα επιστραφεί. Η Νew Sports Exelixis δύναται έως και πριν την έναρξη της διοργάνωσης και για την εύρυθμη λειτουργία αυτής, να τροποποιήσει, μεταβάλει, αφαιρέσει ή προσθέσει, στοιχεία, σημεία, ανακοινώσεις, χωρίς κάποια επιπλέον ειδοποίηση.

Άρθρο 2. Όροι πληρωμής

 1. Το κόστος συμμετοχής στο SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation, για κάθε αθλητή που θα πάρει μέρος είναι 658€. Κατά την εγγραφή, ο συμμετέχων λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τον τρόπο πληρωμής, καθώς και με τον τρόπο διοργάνωσης και λειτουργίας του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis.
 2. Οι θέσεις SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation που διοργανώνει η New Sports Exelixis, είναι περιορισμένες και είναι σύμφωνες με τις σχετικές προτάσεις για συμμετοχή, του τεχνικού συμβούλου της εταιρείας. Για να κατοχυρώσει ο συμμετέχων τη θέση του, θα πρέπει να κάνει την εγγραφή του ηλεκτρονικά ή και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο και έως 27 Αυγούστου 2018 να καταθέσει προκαταβολή 120 ευρώ με αποστολή εμβάσματος (κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ή με μετρητά ή με κάρτα (πιστωτική ή χρεωστική) στην έδρα της εταιρείας Νew Sports Exelixis. Σε περίπτωση εμβάσματος, ο συμμετέχων πρέπει να αναγράφει στην αιτιολογία της κατάθεσης τη λέξη ΠΟΡΤΟ και το Ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα ποδοσφαιριστή και να αποστείλει το απόκομμα της συναλλαγής με την τράπεζα, στο email της εταιρείας info@sportsexelixis.gr ή με Viber, ή με WhatsApp στο 6970334111
 3. Το υπόλοιπο ποσό, μπορεί να εξοφληθεί ολόκληρο έως 5 Σεπτεμβρίου 2018 ή σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση έως 5 Σεπτεμβρίου 2018, ποσού 250€. Η δεύτερη δόση έως 5 Οκτωβρίου ποσού 288€. Όλα τα καταβληθέντα ποσά από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν καταβληθεί στην εταιρεία Νew Sports Exelixis, με ένα από τους δύο επόμενους τρόπους: α) Με αποστολή εμβάσματος (κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας), ή β) με μετρητά ή με κάρτα (πιστωτική ή χρεωστική), στα γραφεία της Νew Sports Exelixis. Σε περίπτωση εμβάσματος, ο συμμετέχων πρέπει να αναγράφει στην αιτιολογία της κατάθεσης τη λέξη ΠΟΡΤΟ και το Ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα ποδοσφαιριστή και να αποστείλει το απόκομμα της συναλλαγής με την τράπεζα, στο email της εταιρείας info@sportsexelixis.gr ή με Viber, ή με WhatsApp στο 6970334111
 4. Μόλις ληφθεί από τη Νew Sports Exelixis, το ποσό της προκαταβολής καθώς και το ποσό της εξόφλησης του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis, ο συμμετέχων λαμβάνει επιβεβαίωση, τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου τρόπου.
 5. Εάν ένας συμμετέχων καθυστερήσει με την πληρωμή της εξόφλησης, εντός των ως άνω χρονικών διαστημάτων, ο ποδοσφαιριστής αφαιρείται αυτόματα από τη λίστα εγγραφής και δεν επιστρέφεται καμία προκαταβολή, η οποία θα θεωρηθεί ως αποζημίωση για την επιπλέον διαχείριση.

Άρθρο 3. Ακύρωση

 1. Με την αποστολή του ηλεκτρονικού εντύπου εγγραφής, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο και με την πραγματική καταβολή του απαιτούμενου τέλους εγγραφής (προκαταβολής), ο αποστολέας θα εγγραφεί οριστικά στο SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation και η πλήρης επιστροφή του τέλους εγγραφής (προκαταβολής) δεν είναι πλέον δυνατή.
 2. Σε περίπτωση ακύρωσης πριν από την 5η Σεπτεμβρίου 2018, η Διοργανώτρια Αρχή χρεώνει έξοδα διαχείρισης 120 ευρώ. Σε περίπτωση μεταγενέστερης ακύρωσης, δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων, ως αποζημίωση για την επιπλέον διαχείριση.
 3. Αν η ακύρωση της εγγραφής οφείλεται σε ασθένεια ή τραυματισμό που προέκυψε κατά το χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης πριν την έναρξη του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation και εφόσον η διάρκεια της σωματικής ανικανότητας του διαρκεί πέραν της 25ης Οκτωβρίου 2018, το εγγεγραμμένο πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει έγκυρο πιστοποιητικό γιατρού Δημοσίου Νοσοκομείου, στη New Sports Exelixis. Μόνο τότε μπορεί να ανακτηθεί το ήμισυ των χρημάτων που ο συμμετέχων έχει δώσει. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, δεν υπάρχει επιστροφή οποιοδήποτε χρηματικού ποσού.
 4. Σε περίπτωση ασθένειας ή τραυματισμού που προέκυψε κατά τη διάρκεια του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation, δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό.
 5. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του τέλους εγγραφής (προκαταβολής), αλλά ούτε και του ποσού εξόφλησης του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis, μετά την 25η Οκτωβρίου 2018 και ουσιαστικά την έναρξη του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation, σε περίπτωση απουσίας ή μη ηθελημένης για διαφόρους λόγους, από τον συμμετέχοντα συμμετοχής, στις δραστηριότητές του.
 6. Σε περίπτωση που κάποιος ποδοσφαιριστής ακυρώσει τη συμμετοχή του, δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας άλλος παίκτης στη θέση του, δεδομένου ότι το επιλεγμένο πακέτο του κάθε συμμετέχοντος ποδοσφαιριστή είναι απόλυτα προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο.

Άρθρο 4. Συγκρότηση γκρουπ – Αναχώρηση και επιστροφή γκρουπ – Αεροπορικά εισιτήρια 

 1. Η συγκρότηση του γκρουπ, που θα ταξιδέψει στη Λισσαβόνα για το SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation, θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου 2018. Η καταλυτική ώρα συγκέντρωσης, ορίζεται σε 2 ώρες πριν την αναχώρηση του αεροσκάφους με το οποίο η New Sports Exelixis θα έχει κάνει κρατήσεις, σε συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο.
 2. Τα αεροπορικά εισιτήρια αναχώρησης για Λισσαβόνα (25/10/2018) και επιστροφής στην Αθήνα (27/10/2018), δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Η New Sports Exelixis δεν εκδίδει αεροπορικά εισιτήρια και οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθυνθούν σε ταξιδιωτικά γραφεία ή εταιρείες, κατά μόνας για την έκδοσή τους. Ωστόσο, μπορούν  αν το επιθυμούν να απευθυνθούν και στο συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο με τη New Sports Exelixis, στο οποίο η New Sports Exelixis, θα κάνει κρατήσεις, ώστε να συγκροτηθεί εύρυθμα και σε συγκεκριμένη ώρα το γκρουπ της αποστολής, πριν την αναχώρηση από την Αθήνα. Όποιος επιλέξει να ταξιδέψει μόνος, θα ενταχθεί στο γκρουπ στο  ξενοδοχείο “Hotel Amazónia Jamor” και θα απενταχθεί από το γκρουπ, πάλι στο “Hotel Amazónia Jamor”, πριν την αναχώρηση του γκρουπ από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο της Λισσαβόνας, για το ταξίδι επιστροφής.
 3. Πρόγραμμα γκρουπ, για το SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation
  • 1η ημέρα – Αναχώρηση για Λισσαβόνα, από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας
  • 1η ημέρα – Άφιξη στο αεροδρόμιο Lisboa Airport
  • 1η ημέρα – Μεταφορά στο Hotel Amazónia Jamor
  • 1η ημέρα – Γεύμα στο ξενοδοχείο
  • 1η ημέρα – Προπόνηση (90 λεπτά) στο εθνικό αθλητικό συγκρότημα Jamor Sports Complex της Λισσαβόνας.
  • 1η ημέρα – Δείπνο στο ξενοδοχείο.
  • 2η ημέρα – Πρωινό στο ξενοδοχείο.
  • 2η ημέρα – Άφιξη στην Ακαδημία της Μπενφίκα – Ξενάγηση στην Ακαδημία της Μπενφίκα.
  • 2η ημέρα – Προπόνηση στην Ακαδημία της Μπενφίκα με προπονητές της Ακαδημίας της Μπενφίκα.
  • 2η ημέρα – Γεύμα στην Ακαδημία της Μπενφίκα
  • 2η ημέρα – Φιλικός αγώνας με ομάδα της Ακαδημίας της Μπενφίκα (αντίστοιχο ηλικιακό γκρουπ)
  • 2η ημέρα – Επιστροφή στο Hotel Amazónia Jamor
  • 2η ημέρα – Δείπνο στο ξενοδοχείο.
  • 3η ημέρα – Πρωινό στο ξενοδοχείο.
  • 3η ημέρα – Επίσκεψη στο γήπεδο DA LUZ και στο Μουσείο της Μπενφίκα (Μόνο αν το επιτρέψει η ώρα αναχώρησης του αεροσκάφους για Αθήνα)
  • 3η ημέρα – Αναχώρηση από το Hotel Amazónia Jamor, για το αεροδρόμιο Lisboa Airport – Αναχώρηση για Αθήνα
  • 3η ημέρα – Άφιξη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας.

Οι συμμετέχοντες ποδοσφαιριστές δεσμεύονται και είναι απαιτητό να σέβονται τους συναδέλφους τους αθλητές – προπονητές – εκπαιδευτές – σκάουτερ ομάδων  – μάνατζερ (players agent’s) – εκπροσώπους ομάδων – άλλο προσωπικό – πολίτες της ξένης χώρας

Άρθρο 5. Ευθύνη

 1. Η New Sports Exelixis κατά τη διοργάνωση του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για απώλεια, κλοπή, υλικές ζημιές και τραυματισμούς, κατά τη διάρκεια του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation.
 2. Η New Sports Exelixis δεν έχει καμία υποχρέωση και ευθύνη, για τις μετακινήσεις των αθλητών, που αφορούν τόσο την άφιξή τους στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” της Αθήνας στις 25 Οκτωβρίου 2018, όσο και την αναχώρησή τους από αυτό μετά την άφιξη της αποστολής στις 27 Οκτωβρίου 2018.
 3. Η υποχρέωση της New Sports Exelixis έγκειται από τη συγκρότηση της αποστολής ως γκρουπ (2 ώρες πριν την αναχώρηση του αεροσκάφους για Λισσαβόνα)  στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας στις 25 Οκτωβρίου 2018, έως την άφιξη (επιστροφή αποστολής) του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” της Αθήνας στις 27 Οκτωβρίου 2018.
 4. Επικεφαλής της αποστολής είναι η υπάλληλος της New Sports Exelixis και υπεύθυνος του τμήματος Εξωτερικού κυρία Ναντίν Καμπάνι. Επικεφαλής του ποδοσφαιρικού προγράμματος είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της New Sports Exelixis κύριος Πέτρος Μίχος.
 5. Οι κηδεμόνες του ποδοσφαιριστή (σε περίπτωση ανήλικου αθλητή) ή ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής (σε περίπτωση ενηλίκου αθλητή), δηλώνουν ρητά ότι δεν έχουν ούτε θα επιδιώξουν στο μέλλον, ουδεμία αξίωση από τη New Sports Exelixis, σε περίπτωση τραυματισμού, θανάτου, ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης.

Άρθρο 6. Κώδικας δεοντολογίας για τους συμμετέχοντες ποδοσφαιριστές

 1. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να ακολουθούν τις εκδηλώσεις και τα ωράρια του γκρουπ, από τη συγκρότησή του και μετά, και έως την επιστροφή αυτού στο αεροδρόμιο της Αθήνας.
 2. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προπονούνται καθημερινά στα προπονητικά κέντρα που έχουν επιλεχθεί στη Λισσαβόνα και θα διατεθούν από την διοργάνωση του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation. Οι παίκτες χωρίς το επίσημο πακέτο ένδυσης του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation, δεν επιτρέπεται να εκπαιδεύονται. Δεν μπορεί να παραγγελθεί η έλλειψη χαμένου πακέτου ένδυσης από τον παίκτη και να αντικατασταθεί αζημίως.
 3. Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τα πακέτα ένδυσης που θα λάβουν.
 4. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να αντιμετωπίζουν το υλικό (μπάλες, κώνους, ακόντια, τέρματα, κλπ), το δωμάτιο και τους άλλους χώρους του ξενοδοχείου Hotel Amazónia Jamor, καθώς και τους χώρους που θα επισκευτούν βάσει του προγράμματος της διοργάνωσης του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation, με σεβασμό και προσοχή. Εάν το οποιοδήποτε υλικό ή εγκατάσταση υποστεί βλάβη ή καταστραφεί, ο υπαίτιος συμμετέχων υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημία.
 5. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται όπως με τη συμπεριφορά τους διατηρούν τους χώρους που τους φιλοξενούν, πάντα τακτοποιημένους και καθαρούς.
 6. Οι ποδοσφαιριστές υποχρεούνται να επιδεικνύουν ευπρεπή στάση και συμπεριφορά έναντι των άλλων ποδοσφαιριστών, αλλά και προς την ομάδα των προπονητών, Ελλήνων και ξένων.

Άρθρο 7. Καιρικές συνθήκες

Η διοργάνωση SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια προπόνηση ή αγώνα, λόγω καιρικών συνθηκών και να την αντικαταστήσει με μια άλλη κατάλληλη δραστηριότητα της απολύτου επιλογής της.

Άρθρο 8. Φωτογραφίες και βίντεο

Η διοργάνωση SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis, διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να δημοσιεύει υλικό φωτογραφιών και εικόνας από τα μαθήματα κατάρτισης ποδοσφαίρου και αγώνων, στο SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis, αλλά και γενικά όλης της εκδήλωσης από την αναχώρηση (25/10/2018) από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, έως την άφιξη (27/10/2018) πάλι σε αυτό.

Με την εγγραφή τους, οι συμμετέχοντες και οι γονείς τους συμφωνούν ρητά ότι η διοργάνωση του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis, μπορεί να χρησιμοποιεί και να διανέμει αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο, μόνο για την προώθηση των δικών της σκοπών, όπου αυτή επιλέξει.

Κατά τη διάρκεια του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis, οι φωτογραφίες και οι εικόνες λαμβάνονται για διαφημιστικό υλικό, τόσο στον πραγματικό, όσο και στον εικονικό κόσμο. Αν είσθε αντίθετοι με τη χρήση αυτού του οπτικού υλικού, σας ζητάμε να το δηλώσετε ρητά στο πλαίσιο “Σχόλια-Παρατηρήσεις” που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο κάτω μέρος της φόρμας εγγραφής της ιστοσελίδας της New Sports Exelixis, άμεσα κατά την εγγραφή σας.

Άρθρο 9. Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αναγραφεί στην φόρμα εγγραφής του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis, κατά την εγγραφή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 10. Διατροφή / Αλλεργίες / Χρήση φαρμάκων

Ακολουθείτε μια ειδική διατροφή ή έχετε κάποιες αλλεργίες; Συμπληρώστε όλα όσα γνωρίζετε σχετικά με τη διατροφή / την αλλεργία στη φόρμα εγγραφής.

Αν κάτι δεν πάει καλά κατά την διάρκεια των προπονήσεων επειδή δεν μας το γνωστοποιήσατε, αυτό είναι με δική σας ευθύνη.

Εάν ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί φάρμακα και έχει αναφερθεί αυτό κατά την εγγραφή, θα πρέπει να το δώσετε στοον επικεφαλής, μαζί με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα δοσολογίας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα φάρμακα που δεν παραδίδονται στον επικεφαλής.

Άρθρο 11. Απολεσθέντα αντικείμενα

Τα απολεσθέντα αντικείμενα που θα βρεθούν, θα φυλάσσονται από εμάς για άλλες τρεις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis. Αν ο ιδιοκτήτης είναι γνωστός, θα ενημερωθεί σχετικά. Μπορείτε να τα παραλάβετε από τα γραφεία της New Sports Exelixis.

Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, ουδεμία ευθύνη βαραίνει τη New Sports Exelixis και η Διοργανώτρια Αρχή έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των αντικειμένων αυτών κατά το δοκούν.

Άρθρο 12. Κανονισμοί διαδικασίας

 1. Σημείο εκκίνησης 
 • Στο SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ακολουθούν, απαρέγκλιτα, καθημερινά το ημερήσιο ωριαίο πρόγραμμα του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis.
 • Συμπεριφερόμαστε πάντα με αθλητικό τρόπο, ακόμη και αν οι άλλοι είναι λιγότερο αθλητικοί. Νικητής είναι και αυτός που μπορεί να αντιμετωπίσει την ήττα.
 • Σεβόμαστε πάντα τους συναδέλφους αθλητές – προπονητές – εκπαιδευτές – σκάουτερ ομάδων  – μάνατζερ (players agent’s) – εκπροσώπους ομάδων – άλλο προσωπικό – πολίτες της ξένης χώρας.
 • Δεχόμαστε το άλλο άτομο όπως είναι και δεν δημιουργούμε διακρίσεις όσον αφορά το χρώμα του δέρματος, τις πεποιθήσεις, το πολιτισμικό υπόβαθρο, την εμφάνιση, τις επιδόσεις και τις προτιμήσεις.
 • Δεν επιπλήττουμε, παρενοχλούμε, χτυπάμε ή κουτσομπολεύουμε.
 • Αποφεύγουμε και αναφέρουμε κάθε είδους σεξουαλική παρενόχληση.
 • Δεν χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε μορφή λεκτικής ή σωματικής βίας.
 • Μένουμε μακριά από τα αντικείμενα και πράγματα του άλλου, διατηρούμε την αθλητική υποδομή και το περιβάλλον καθαρό.
 • Ο αθλητισμός είναι για όλους.
 1. Υποχρεώσεις
 • Να είστε τουλάχιστον 10 λεπτά στον χώρο πριν από την ώρα που έχει καθοριστεί οποιοδήποτε ραντεβού.
 • Ο προπονητής έχει το δικαίωμα να σας αρνηθεί την πρόσβαση σε προπόνηση ή σε αγώνα  εάν αυτή-ος έχει ήδη αρχίσει.
 1. Απαγορεύεται ρητά η λεκτική επίθεση προς οποιοδήποτε συμμετέχει στο SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis, καθώς και ο εκφοβισμός ή οι απειλές εναντίον του. Όλα αυτά δεν θα γίνουν ανεκτά. Οι προπονητές θα λάβουν σχετικές οδηγίες.
 • Με απόφαση του προπονητή, σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος από έναν συμμετέχοντα, θα μπορεί αυτός να αποβληθεί κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης ή αγώνα, με άμεση ισχύ και θα παραμείνει στο χώρο να παρακολουθεί.
 • Κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης ή αγώνα, ο προπονητής μπορεί, σε συνεννόηση με τη New Sports Exelixis να αρνηθεί για πολύ σημαντικό λόγο σε έναν συμμετέχοντα την πρόσβαση στην προπόνηση ή τον αγώνα, για μία ή περισσότερες ημέρες και αποβολή του από την προπόνηση αμέσως μετά την ενημέρωση των γονέων του (σε περίπτωση ανήλικου αθλητή).
 1. Η χρήση σωματικής βίας
 • Η χρήση σωματικής βίας απαγορεύεται, γιατί αποτελεί παραβίαση του νόμου. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που απαγορεύονται από το νόμο: (όπλα, ναρκωτικά, κλπ). Σε τέτοια περίπτωση πέραν των άλλων ενεργειών θα γίνει αναφορά και στην αστυνομία. Οι επικεφαλής θα λάβουν σχετικές οδηγίες.
 • Σύμφωνα με την εικόνα του προπονητή, σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος από έναν συμμετέχοντα, θα μπορεί να αποβληθεί κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης ή αγώνα με άμεση ισχύ.
 1. Απαγορεύεται ρητά η χρήση αλκοολούχων ποτών, ντόπινγκ και ναρκωτικών. Αυτό δεν θα γίνει ανεκτό. Οι επικεφαλής θα λάβουν σχετικές οδηγίες επί του θέματος αυτού.

Ο συμμετέχων στο SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis ποδοσφαιριστής και οι ασκούντες τη γονική του μέριμνα δηλώνει-ουν ότι έλαβε-αν γνώση των ανωτέρω και συμφωνεί-ούν και αποδέχεται-ονται εκ προοιμίου ρητά και ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα, την ισχύ και την αναγκαιότητα της εφαρμογής τους.

Αν είσθε αντίθετοι με τα διαλαμβανόμενα στα παραπάνω Άρθρα, σας ζητάμε να το δηλώσετε ρητά στο πλαίσιο “Σχόλια-Παρατηρήσεις” που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο κάτω μέρος της φόρμας εγγραφής της ιστοσελίδας της New Sports Exelixis άμεσα κατά την εγγραφή.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Του ……………………..………………………………………….…. ως ασκούντος νόμιμα την γονική μέριμνα του ανήλικου ποδοσφαιριστή ……………………………………………………

Με την παρούσα δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι διάβασα και κατανόησα το περιεχόμενο του παρακάτω κειμένου:

Δηλώνω ότι ασκώ νόμιμα την κηδεμονία του Ενδιαφερόμενου και λαμβάνω γνώση ότι τα στοιχεία του Ενδιαφερόμενου θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α), β) και γ) του επισυναπτόμενου στο παρόν ενημερωτικού δελτίου, δηλαδή για σκοπούς που αφορούν τις διοικητικό-λογιστικές και στατιστικές διατυπώσεις, σχετικές με την εγγραφή και τη διεξαγωγή του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis και επιπλέον

Συγκατατίθεμαι δεν συγκατατίθεμαι στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του Ενδιαφερόμενου, δηλαδή για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο δ) του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, δηλαδή για κατάρτιση προφίλ, όπως για παράδειγμα η ανάλυση των προτιμήσεων του Ενδιαφερόμενου που γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα για τη βελτίωση της εμπορικής προσφοράς

συγκατατίθεμαι δεν συγκατατίθεμαι στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του Ενδιαφερόμενου, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο ε) του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, δηλαδή για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ και την αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων – και εξατομικευμένων – που έχουν ως αντικείμενο πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις ή επιφυλασσόμενα προνόμια, καθώς και για τη διεξαγωγή δημοσκόπησης ή έρευνας αγοράς

συγκατατίθεμαι δεν συγκατατίθεμαι στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του Ενδιαφερόμενου, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο στ) του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, έτσι ώστε η New Sports Exelixis και οι εταιρείες που συνδέονται με την ίδια, απευθείας ή μέσω τρίτων, να μπορούν να καθορίζουν, αναπαράγουν και να διανέμουν ή γενικότερα να χρησιμοποιούν τις φωτογραφίες και/ή τις εικόνες εν γένει (και αναπαραγόμενες σε βίντεο), που ελήφθησαν στο πλαίσιο του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis, και για λόγους προώθησης και διαφήμισης και μέσω κάθε διαύλου διανομής και μορφής διάδοσης.

Ο ΔΗΛΩΝ

 

Αν δεν συγκατατίθεστε με κάποια ή όλα τα παραπάνω, σας ζητάμε να το δηλώσετε ρητά στο πλαίσιο “Σχόλια-Παρατηρήσεις” που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο κάτω μέρος της φόρμας εγγραφής της ιστοσελίδας της New Sports Exelixis άμεσα κατά την εγγραφή.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ 679/2016 (ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – “GDPR“)

Αγαπητέ φίλε,

 1. Η New Sports Exelixis Κ. ΒΑΛΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (εφεξής: New Sports Exelixis), που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Λεωφόρος Παναγή Τσαλδάρη 79 και Ξενοφώντος, με. ΑΦΜ 800824501 και αριθμός εγγραφής στο Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού επιμελητήριου Αθηνών 308938, υπό την ιδιότητα του «Υπευθύνου» της επεξεργασίας δεδομένων, χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων προσώπων (εφεξής ο Ενδιαφερόμενος) και συγκεκριμένα του συμμετέχοντα στο SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation – [τόπος του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis] που οργανώνει η New Sports Exelixis. Τα προσωπικά δεδομένα χορηγούνται από μέρους των ενδιαφερομένων γονέων ή συλλέγονται κατά τη διάρκεια του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis, για τους ακόλουθους σκοπούς: α) διατυπώσεις σχετικά με την εγγραφή στο SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis και τη συμμετοχή σ’ αυτό, β) σκοποί που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis, από διοικητικό-λογιστικής άποψης, γ) στατιστικοί σκοποί σε ανώνυμα δεδομένα, δ) σκοποί κατάρτισης προφίλ, ε) σκοποί επιχειρησιακού και στρατηγικού μάρκετινγκ, στ) για τους σκοπούς της υλοποίησης των οπτικοακουστικών έργων και περιεχόμενο πολυμέσων (εφεξής, τα «Περιεχόμενα»), που θα μπορούν να διανέμονται, όλα ή/και εν μέρει, σε κάθε δίαυλο διανομής και μέσω τύπων διάδοσης στο κοινό εξ αποστάσεως.
 2. Η New Sports Exelixis ενημερώνει ότι: α) για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω τα προσωπικά δεδομένα του Ενδιαφερόμενου θα επεξεργάζονται και με πληροφορικά, τηλεφωνικά, τηλεματικά και οπτικοακουστικά μέσα, καλωδιακά ή δορυφορικά, μαγνητικά, χάρτινα και εγχειρίδια, σύμφωνα με τους κανόνες εμπιστευτικότητας και ασφάλειας που θεσπίζονται από το νόμο, β) σε περίπτωση διακοπής της επεξεργασίας δεδομένων, για οποιοδήποτε λόγο, τα δεδομένα θα καταστρέφονται ή θα διαγράφονται γ) τα δεδομένα του ενδιαφερόμενου δεν θα γίνονται αντικείμενο διάδοσης (εκτός των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 (στ) όσον αφορά τις φωτογραφικές εικόνες και/ή βίντεο, σε περίπτωση που έχει δοθεί συγκατάθεση για τη διάδοσή τους), και θα μπορούν να κοινοποιούνται σε συνεργαζόμενες εταιρείες, εντεταλμένες από την ίδια τη New Sports Exelixis, σε εταιρείες ή τους χορηγούς ή σε εταιρείες μάρκετινγκ ή έρευνας αγοράς (βλέπε Σημείωση 1), αποκλειστικά και μόνο για τη συμμετοχή και τη διαχείριση της συμμετοχής στο SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis και για τους περαιτέρω σκοπούς για τους οποίους εκφράστηκε η συγκατάθεση (στην περίπτωση ανεπιθύμητων ανακοινώσεων, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), ε) ο ενδιαφερόμενος χαίρει του δικαιώματος πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και τα άλλα δικαιώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22 του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR (το περιεχόμενο του οποίου, για λόγους ευκολίας, παρατίθεται στην παρούσα ανακοίνωση), σύμφωνα με τις διαδικασίες άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 12 του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR, στ) η επεξεργασία δεδομένων μπορεί επίσης να πραγματοποιείται και από εταιρείες που συνεργάζονται με τη New Sports Exelixis, σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στη συνέχεια στο παρόν ενημερωτικό δελτίο.
 3. Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι προαιρετική. Ωστόσο, η τυχόν άρνηση παροχής των δεδομένων για τους σκοπούς που σχετίζονται με την εγγραφή στο SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis και τους συναφείς διοικητικό-λογιστικούς σκοπούς, που αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο 1) στοιχείο α) και β), θα συνεπάγεται στην αδυναμία εγγραφής στο SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis και την απολαβή των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρει η New Sports Exelixis. Ακόμη και οποιαδήποτε μεταγενέστερη αντίθεση ή ανάκληση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό της εγγραφής και απολαβής των σχετικών υπηρεσιών. Τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς αυτούς, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου, καθότι η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis. Τα δεδομένα θα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία υπό ανώνυμη μορφή, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο γ). Η τυχόν άρνηση συγκατάθεσης στην χρησιμοποίηση των δεδομένων για τους περαιτέρω σκοπούς κατάρτισης προφίλ, επιχειρησιακού και στρατηγικού μάρκετινγκ, υλοποίησης των Περιεχομένων που αναφέρονται στο σημείο 1), στοιχεία δ), ε), στ) δεν συνεπάγονται σε καμιά συνέπεια, πλην της αδυναμίας να συμπεριληφθούν σε στατιστικές αναλύσεις ή περιεχόμενα πολυμέσων ή να ενημερώνονται για τυχόν στατιστικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, πρωτοβουλίες μάρκετινγκ, προώθησης και διαφήμισης, λήψης ανακοινώσεων στατιστικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και εμπορικού ενδιαφέροντος.
 4. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Υπευθύνου της επεξεργασίας, τα δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή των επιμέρους δραστηριοτήτων επεξεργασίας (π.χ. Διοίκηση, Πωλήσεις, Μάρκετινγκ), καθώς επίσης και από τους διορισθέντες ως διαχειριστές ή Υπεύθυνοι. Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και πολιτιστικών, κοινωνικών πρωτοβουλιών τους, προώθησης διαφήμισης, marketing, merchandising, χορηγιών, η New Sports Exelixis θα μπορεί να ανακοινώνει τα στοιχεία του ενδιαφερομένου σε τρίτους, που αναφέρονται στη σημείωση 1, οι οποίοι ορίστηκαν Υπεύθυνοι για τη διαχείριση της εγγραφής στο SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis ή για αποκλειστικούς τους σκοπούς για τους οποίους ο Ενδιαφερόμενος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
 5. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο. 24 του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR, είναι η New Sports Exelixis που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Λεωφόρος Παναγή Τσαλδάρη 79 και Ξενοφώντος, με ΑΦΜ 800824501 και αριθμός εγγραφής στο Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού επιμελητήριου Αθηνών 308938. Με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε για αιτήματα η παρατηρήσεις στις ακόλουθη διεύθυνση: ΛΕΩΦΌΡΟΣ ΠΑΝΑΓΉ ΤΣΑΛΔΆΡΗ 79 ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΏΝΤΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ ΑΤΤΙΚΉΣ (Γραφείο Ελέγχου Δεδομένων) – ΤΗΛ. +302105721059, e–mail: info@sportsexelixis.gr.
 6. Τα προσωπικά δεδομένα του Ενδιαφερόμενου θα τηρούνται σε διακομιστές που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η New Sports Exelixis δεν θα μεταβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του Ενδιαφερόμενου σε χώρες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προσωπικά δεδομένα του Ενδιαφερόμενου θα φυλάσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης με τη New Sports Exelixis για τη συμμετοχή στο SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis. Μετά τη λήξη της σύμβασης, η New Sports Exelixis θα τηρήσει τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της σύμβασης και του νόμου, αλλά και φορολογικής φύσης. Στη συνέχεια, τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης θα τηρούνται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη νόμιμη προθεσμία παραγραφής, για την τυχόν διεκδίκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος στο δικαστήριο.
 7. Ο Ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα: α) να πετύχει τη διακοπή της επεξεργασίας στις περιπτώσεις όπου η χρησιμοποίηση των προσωπικών του δεδομένων γίνεται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, μεταξύ άλλων, και σε σχέση με τις υπηρεσίες οι οποίες είναι πανομοιότυπες με αυτές που ήδη παρέχονται από την εταιρεία μας (δικαίωμα ένστασης) β) να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, την περίοδο της επεξεργασίας και τα πρόσωπα στα οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα (δικαίωμα πρόσβασης), γ) να πετύχει τη διόρθωση ή την ολοκλήρωση λανθασμένων προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον Ενδιαφερόμενο (δικαίωμα διόρθωσης), δ) να πετύχει τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον Ενδιαφερόμενο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, (ii) ο Ενδιαφερόμενος έχει αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων, εφόσον υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της συναίνεσής του, (iii) ο Ενδιαφερόμενος έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν σε περίπτωση που αυτά χρησιμοποιούνται για το νόμιμο συμφέρον μας, ή (iv) η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύμφωνη με το νόμο. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι η αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη New Sports Exelixis είναι νόμιμη, εάν είναι απαραίτητη για να της επιτραπεί η εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή για να επιβεβαιώσει, ασκήσει ή υπερασπιστεί δικαίωμά της στο δικαστήριο (δικαίωμα ακύρωσης), ε) να εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον Ενδιαφερόμενο, αποθηκεύονται μόνο, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε άλλη χρήση τους, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) ο Ενδιαφερόμενος αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, για την περίοδο που είναι απαραίτητα, για να μας επιτρέψει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια αυτών των προσωπικών δεδομένων, (ii) η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά ο Ενδιαφερόμενος, σε κάθε περίπτωση, αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από μέρους μας, iii) τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση ενός δικαιώματος στο δικαστήριο, (iv) ο Ενδιαφερόμενος έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία και αναμένει την επαλήθευση της πιθανής επικράτησης των νόμιμων λόγων μας, όσον αφορά την επεξεργασία έναντι εκείνων του ενδιαφερομένου (δικαίωμα περιορισμού), στ) να λαμβάνουν σε κοινή μορφή, αναγνώσιμη από αυτόματη και διαλειτουργική συσκευή, τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον Ενδιαφερόμενο, εάν αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει σύμβασης ή βάσει τη συγκατάθεσή του (δικαίωμα φορητότητας).
 8. Σας υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε την Αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Λεωφ. Κηφισίας 1, Αθήνα 115 23) για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 9. Πριν από τη συγκατάθεση, η New Sports Exelixis και οι συνδεδεμένες εταιρείες θα είναι σε θέση να καθορίσουν, έστω και μέσω τρίτου, την εικόνα του Ενδιαφερόμενου και να την χρησιμοποιήσουν, με τον τρόπο που την πέτυχαν, (και το όνομα του Ενδιαφερόμενου) για την επίτευξη των Περιεχομένων του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis, που αναφέρεται στο σημείο 1, (στ) Η New Sports Exelixis θα έχει το δικαίωμα, αλλά, όχι την υποχρέωση να αναπαράγει τα Περιεχόμενα σε αριθμό που θα θεωρήσει καταλληλότερο και να τα διανείμει για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς ή επ’ ευκαιρία εορταστικών εκδηλώσεων. Η New Sports Exelixis θα έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση: (i) για την αναπαραγωγή και/ή μεταφορά σε άλλα μορφότυπα (format shiting) και/ή να εκτελεί την αναπαραγωγή σε αντίγραφα, προσωρινά και/ή να πραγματοποιεί την αναπαραγωγή σε αντίγραφα προσωρινά και/ή μόνιμα, με οποιονδήποτε τρόπο και/ή μορφή, με οποιαδήποτε διαδικασία αναπαραγωγής, εικόνες και/ή κάθε προσωπικό στοιχείο που περιέχεται ή καθοιονδήποτε τρόπο αναφέρεται στις εικόνες, (ii) να επεξεργάζεται κα/ή επιμελείται, ή να επεξεργάζεται εκ νέου και εξ ολοκλήρου και/ή εν μέρει, με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, τις εικόνες και τα προσωπικά δεδομένα, (iii) να δημοσιεύει, να εκτελεί, να εκπροσωπεί, να διαβιβάζει, να επικοινωνεί με το κοινό, να θέτει στη διάθεση του κοινού, να διανέμει, να νοικιάζει και/ή να δανείζει και σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλο κα/ή εν μέρει, τα Περιεχόμενα, (iv) να χρησιμοποιεί τις εικόνες και/ή τα προσωπικά δεδομένα μόνη και/ή μαζί με εκείνα άλλων, σε οποιαδήποτε μορφή και/ή τρόπο με οποιοδήποτε μέσο και/ή μέσο επικοινωνίας στο κοινό (συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών μέσων, ιστοσελίδες, και social media οιασδήποτε φύσης), σε κάθε δίκτυο, δημόσιο και/ή ιδιωτικό, εν όλο ή εν μέρει, (v) να εκτυπώνει και/ή να δημοσιεύει και/ή να διανέμει τις εικόνες, τα σχετικά περιεχόμενα και/ή τα προσωπικά τους δεδομένα, μόνη της και/ή μαζί με εκείνα των άλλων, σε οποιοδήποτε τύπο εκδοτικού προϊόντος, (vi) να χρησιμοποιεί τα Περιεχόμενα και/ή τα προσωπικά δεδομένα στον τομέα των επικοινωνιών κάθε τύπου της New Sports Exelixis και/ή των δικαιούχων της, καθώς και για τη προαγωγή και/ή διαφημιστικούς σκοπούς των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται από τη New Sports Exelixis. Ο ενδιαφερόμενος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα διεκδίκησης έναντι αυτών των χρήσεων.
 10. Σημείωση: α) Ταχυδρομική Εταιρεία, β) Μεταφορείς, γ) Ταχυμεταφορές, δ) Εταιρείες που εκτελούν αποστολή και μεταφορά αλληλογραφίας, ε) Εταιρείες και/ή συνεργάτες που επιμελούνται επιτοπίως την διοργάνωση του SL BENFICA EXPERIENCE – Scouting and Evaluation της New Sports Exelixis, στ) Θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 2359 Α.Κ., ζ)Ομάδες ποδοσφαίρου, Ακαδημίες ποδοσφαίρου, Σχολές ποδοσφαίρου, η) Εταιρείες συνδεδεμένες με τη New Sports Exelixis, θ) συμβεβλημένα ξενοδοχεία, ι) σύμβουλοι της New Sports Exelixis, κ) εταιρείες που εκτελούν αθλητικές δραστηριότητες μάρκετινγκ και δραστηριότητες σε συνεργασία και/ή κοινό μάρκετινγκ με τη New Sports Exelixis, λ) εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και περιεχόμενα πολυμέσων. Ενημερωμένος κατάλογος των εταιρειών αυτών (Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR) είναι διαθέσιμος στην έδρα της New Sports Exelixis και στον ιστότοπο www.sportsexelixis.gr και μπορεί επίσης να χορηγηθεί με την αποστολή συγκεκριμένου αιτήματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@sportsexelixis.gr

Επικοινωνήστε με τη Sports Exelixis και λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας